Globėjas  •  Hierarchai  •  Vadovybė  •  Klierikai  •  Ekskursija  •  „Teesie“  •  Biblioteka  •  Padėka
 
     
 

Lietuvos duomenų bazės

Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
http://nbdb.libis.lt

Bibliotekos saugyklose

1998 m. pradėtas kurti Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas (NBDB), skirtas Lietuvos ir su Lietuva susijusių publikuotų dokumentų bibliografinei apskaitai. 2015 m. sausio 1 d. duomenimis jame sukaupta per 2 775 000 valstybinės einamosios, nacionalinės retrospektyvinės ir lituanikos bibliografinių įrašų. Iš jų nuo 2003 m. sukaupta per 2 498 000 serialinių leidinių (žurnalų, laikraščių, tęstinių leidinių, almanachų, mokslo darbų ir kitų rinkinių), monografijų, garso įrašų, elektroninių išteklių sudėtinių dalių (straipsnių) bibliografinių įrašų.

NBDB kaupiami bibliografiniai įrašai:

• privalomojo egzemplioriaus pagrindu Lietuvoje išleistų ir gautų knygų, brošiūrų, natų, dailės albumų, plakatų, portretų, reprodukcijų, atvirukų, žemėlapių, serialinių leidinių, garso ir vaizdo įrašų, elektroninių išteklių, leidinių Brailio raštu bei šių dokumentų sudėtinių dalių;

• 1547–1940 m. knygų ir smulkiųjų spaudinių lietuvių kalba;

• 1823–1940 m. lietuviškų periodinių leidinių;

• 1832–1890 m., 1893–1897 m., 1904–1923 m. lietuviškų periodinių leidinių, išleistų Lietuvoje, Mažojoje Lietuvoje ir JAV, publikacijų;

• XVII–XVIII a. knygų, išleistų Lietuvoje, lenkų kalba;

• XVI–XVII a. knygų, išleistų Lietuvoje, lotynų kalba;

• iki 1941 m. knygų ir periodinių leidinių, išleistų Lietuvoje, jidiš kalba;

• 1759–1940 m. knygų ir periodinių leidinių, išleistų Lietuvoje, hebrajų kalba;

• užsienyje išleistų ir su Lietuva kalba, autoryste ar tematika susijusių knygų, serialinių leidinių ir jų publikacijų.

Bibliografinė Lietuvos periodinės spaudos straipsnių bazė: archyvas, 1994-2002 http://straipsniai-arch.libis.lt/pls/bkc/bkc_web.search_form

Straipsnių bazėje sukaupti 768 087 bibliografiniai įrašai, informuojantys apie publikacijas Lietuvoje leidžiamuose periodiniuose leidiniuose. Nuo 2003 m. bazė nebepildoma, įrašai kaupiami Nacionalinės bibliografijos duomenų banko (NBDB) analizinės bibliografijos posistemyje Straipsniai http://nbdb.libis.lt/showCustomPage.do?showByIdentificator=articleSearch.

Lietuvos virtuali biblioteka
www.lvb.lt

Bazėje kaupiami, saugomi bei pateikiami Lietuvos ir užsienio šalių mokslo ir studijų elektroniniai ištekliai (monografijos, mokslo žurnalai, disertacijos ir santraukos, vadovėliai ir kita mokslui ir studijoms skirta literatūra).

Epaveldas
www.epaveldas.lt/vbspi

Bibliotekų, archyvų ir muziejų suskaitmenintų kultūros paveldo objektų, tarp jų senosios lietuviškos knygos (1547–1863) ir lietuviškos periodinės spaudos (1864–1940 m.) duomenų bazė.

Taisyklės Katalogai Lietuvos duomenų bazės Užsienio duomenų bazės

 
 
   toliau  į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį